قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور

 
  s  قانون بودجه سال 1396  
 

 

s

 قانون منع به کار گیری بازنشستگان مورخ 13427/596 مورخ 4/3/95

 
  s قانون تشکیل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی  
  s قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  
  s قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی  
  s قانون نحوه تشکیل هیات امنا دانشگاه ها  
  s قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات  
  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  
  s قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی (با آخرین اصلاحات)  
  s قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  
  s قانون مدیریت خدمات کشوری  
  s قانون الحاق یک تبصره به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری  
  s قانون و آئین نامه رسیدگی به به تخلفات اداری  
  s قانون وآيين نامه اجرايي مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقات کشور  
  s قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  
  s قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی  
  s قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب1346/4/22  
  s قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن  
  s قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران  
  s قانون و آیین نامه اجازه تاسیس مطب  
  s  قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب  
  s قانون تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی  
  s قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی  
  s قانون و آیین نامه حمایت قضایی از کارکنان دولت  
  s قانون حمایت از خانواده  
  s قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  
  s قانون برگزاری مناقصات  
  s قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360و اصلاحات بعدي( 1375 و 1387آخرين اصلاحات: 17/4/1387)  
  s قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393/7/15  
  s قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  
  s قانون و آیین نامه شوراهای حل اختلاف  
  s قانون و آیین نامه کارشناسان رسمی دادگستری  
  s قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث  
  S قانون اصلاح مالیات بر ارث  
  s قانون مالیاتهای مستقیم  
  s قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری  
  s قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران  
  s  قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضروری 1365  
  s قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت  
  s قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی  
  s قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
  s فانون مجازات اسلامی  
  s قانون مسئولیت مدنی  
   قانون آیین دادرسی مدنی  
  s قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  
  s قانون چک  
  s قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری  
  s قانون اساسی  
  s قانون بودجه سال 1390  
  s قانون بودجه سال 1391  
  s قانون بودجه سال 1392  
  s قانون بودجه سال 1393  
  S قانون بودجه سال 1394  
  s ضوابط اجرایی قانون بودجه کل کشور 1394  
  s قانون کار  
  s قانون تامین اجتماعی  
  s قانون آیین دادرسی کیفری  
  s قانون شورای حل اختلاف  
  s قانون مدنی  
  s قانون تجارت  
  s قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 مجلس شورای اسلامی  
  s قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی